Jeg heter Maren og er utdannet musikkterapeut og synspedagog. Jeg er i gang med en doktorgrad ved Nordoff Robbins/Goldsmiths, University of London og ansatt ved GAMUT, Griegakademiets senter for musikkterapiforskning. Denne nettsiden er knyttet til min doktorgrad hvor jeg utforsker sammen med sped-og småbarnsfamilier hva som gjør at musikk kan tas i bruk.

Jeg håper at nettsiden kan inspire til å lage egne sangkort, sangbøker og små instrumenter tilpasset barns behov.

Musikkafeen

De fleste musikalske ressurser presentert på nettsiden har en tilknytning til musikkafeen. Musikkafeen var et prosjekt og tilbud for og med småbarnsfamilier med barn med ulike behov fra februar 2019 til desember 2019. Målet med prosjektet var å skape en sosial og musikalsk møteplass og i samarbeid utvikle praktiske ressurser som taktile sangkort, tilpasninger av aktiviteter og instrumenter.

Musikkafeen og arbeid med doktorgrad har i ulike faser fått støtte fra Polyfon, kunnskapsklynge for musikkterapi, Andreas Tobias Kind Stiftung og Stiftelsen Dam.